pgkimoborniki

Biuletyn Informacji Publicznej - PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach

ul. Lipowa 19,
64-600 Oborniki, 
tel.: (061)29-61-206, 
fax: (061)29-61-126,
email: sekretariat@pgkim.info

NIP: 787-00-23- 661
Identyfikator REGON: 630218613

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 1 649 500,00 PLN

 

RODO - przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach z siedzibą przy ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki;
 2. inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach jest Pan Bartosz Pawelczyk , e-mail: inspektor@rodo-krp.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu należytego wykonywania usług świadczonych przez PGKiM sp. z o.o., a w szczególności dla potrzeb. zawarcia lub realizacji umów z kontrahentami, jak również w celu wypełnianie obowiązków ciążących na PGKiM sp. z o.o. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także w celach statystycznych i marketingowych, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – c oraz f rozporządzenia. Przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia odbywać się będzie dla potrzeb zwiększenia efektywności i promocji prowadzonej przez PGKiM sp. z o.o. działalności;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wspierające PGKiM sp. z o.o. w prowadzanie działalność, w szczególności podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, banki i instytucje finansowe prowadzące rozliczenia lub windykacje, a także organy władzy publicznej lub inne podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa (urzędy skarbowe, ZUS); 
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a dłużej jedynie w tych przypadkach w których nie upłynął jeszcze okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją usług świadczonych przez PGKiM sp. z o.o. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie indywidulanej zgody lub w prawnie uzasadnionych celach, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody albo zgłoszenia sprzeciwu;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub warunków umownych świadczenia usług przez PGKiM sp. z o.o. W przypadkach nie podania danych osobowych potrzebnych dla rozpoczęcia świadczenia usług przez PGKiM sp. z o.o. lub prawidłowej ich realizacji konsekwencją będzie niemożność rozpoczęcia tych usług albo ocena należytego ich wykonania ze strony PGKiM sp. z o.o., w szczególności zaś niemożność rozpatrzenia zgłoszonych skarg albo reklamacji. 

KLAUZULA INFORMACYJNA – przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach

W związku z działaniem na terenie naszej placówki systemu monitoringu wizyjnego informuję oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach przy ul. Lipowej 19;
 2. inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach przy ul. Lipowej 19 jest Pan Bartosz Pawelczyk , e-mail: inspektor@rodo-krp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach przy ul. Lipowej 19, na podstawie art. 9a ustawy o samorządzie gminnym, art. 222 ustawy Kodeks pracy, art. 6 ust 1f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje uprawnione do udostępnienia im zapisu z monitoringu, takie jak policja, prokuratura, sąd;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
 10. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczonej bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na budynku portierni oraz na budynkach znajdujących się na terenie zakładu PGKiM w Obornikach.

KLAUZULA INFORMACYJNA – przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach na parkingu monitorowanym przy ul. Obrzyckiej w Obornikach

W związku z działaniem na terenie naszej placówki systemu monitoringu wizyjnego informuję oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach przy ul. Lipowej 19;
 2. inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach przy ul. Lipowej 19 jest Pan Bartosz Pawelczyk , e-mail: inspektor@rodo-krp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Parkingu Monitorowanego w Obornikach przy ul. Obrzyckiej, na podstawie art. 9a ustawy o samorządzie gminnym, art. 222 ustawy Kodeks pracy, art. 6 ust 1f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje uprawnione do udostępnienia im zapisu z monitoringu, takie jak policja, prokuratura, sąd;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesiący;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
 10. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informuje widoczna tablica umieszczonej bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) przed wjazdem na parking monitorowany.
Data stworzenia : 2018-03-16 09:31 Autor : pgkimoborniki Data publikacji : 2018-03-16 09:31 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-08-09 12:35 Osoba modyfikująca : pgkimoborniki