pgkimoborniki

I. Dostawa używanego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów - śmieciarki z zestawem myjącym do pojemników (tzw. myjko-śmieciarka) - znak sprawy 2018.ZP.03.RK

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Data publikacji : 28.03.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji : 10.04.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data opublikowania : 16.04.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

 

----------------------------------------------------------------------------------------

II. Dostawa używanego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów - śmieciarki z zestawem myjącym do pojemników (tzw. myjko-śmieciarka) - znak sprawy 2018.ZP.04.RK

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Data opublikowania : 16.04.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

 

Data opublikowania : 20.04.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Informacja z otwarcia ofert

 

Data opublikowania : 24.04.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data opublikowania : 11.05.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

---------------------------------------------------------------------------------------

III. Dostawa paliwa samochodowego - znak sprawy 2018.ZP.05.RK

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Data opublikowania : 18.04.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Informacja z otwarcia ofert

 

Data opublikowania : 27.04.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data opublikowania : 09.05.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

---------------------------------------------------------------------------------------

IV. Dostawa paliwa samochodowego - znak sprawy 2019.ZP.04.RK

Ogłoszenie o zamówieniu

Data opublikowania : 16.04.2019r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Odpowiedź na pytania do SIWZ

Data opublikowania : 23.04.2019r.

Opublikował : Piotr Pac

Data opublikowania : 26.04.2019r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data opublikowania : 07.05.2019r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

-------------------------------------------------------------------------------------------

V. Dostawa paliwa samochodowego - znak sprawy 2020.ZP.06.RK

Ogłoszeniu o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Data opublikowania : 10.06.2020r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Informacja z otwarcia ofert

 

Data opublikowania: 19.06.2020 r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data opublikowania: 1.07.2020 r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

--------------------------------------------------------------------------------------

VI. Dostawa używanego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów – śmieciarki - znak sprawy 2020.ZP.07.RK

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Data opublikowania: 6.07.2020 r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

 

Odpowiedź na pytania do SIWZ

 

Data opublikowania: 30.07.2020 r.

Opublikował : Sławomir Haraj

Informacja z otwarcia ofert

Data opublikowania: 3.08.2020r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data opublikowania: 1.09.2020r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Data stworzenia : 2018-03-26 21:03 Autor : pgkimoborniki Data publikacji : 2018-03-26 21:03 Osoba udostępniająca na stronie : pgkimoborniki Data ostatniej modyfikacji : 2020-09-01 15:58 Osoba modyfikująca : Radzisław Kasperek