pgkimoborniki

I. Dostawa używanego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów - śmieciarki z zestawem myjącym do pojemników (tzw. myjko-śmieciarka) - znak sprawy 2018.ZP.03.RK

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Data publikacji : 28.03.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji : 10.04.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data opublikowania : 16.04.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

 

----------------------------------------------------------------------------------------

II. Dostawa używanego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów - śmieciarki z zestawem myjącym do pojemników (tzw. myjko-śmieciarka) - znak sprawy 2018.ZP.04.RK

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Data opublikowania : 16.04.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

 

Data opublikowania : 20.04.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Informacja z otwarcia ofert

 

Data opublikowania : 24.04.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data opublikowania : 11.05.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

---------------------------------------------------------------------------------------

III. Dostawa paliwa samochodowego - znak sprawy 2018.ZP.05.RK

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Data opublikowania : 18.04.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Informacja z otwarcia ofert

 

Data opublikowania : 27.04.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data opublikowania : 09.05.2018r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

---------------------------------------------------------------------------------------

IV. Dostawa paliwa samochodowego - znak sprawy 2019.ZP.04.RK

Ogłoszenie o zamówieniu

Data opublikowania : 16.04.2019r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Odpowiedź na pytania do SIWZ

Data opublikowania : 23.04.2019r.

Opublikował : Piotr Pac

Data opublikowania : 26.04.2019r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data opublikowania : 07.05.2019r.

Opublikował : Radzisław Kasperek

Data stworzenia : 2018-03-26 21:03 Autor : pgkimoborniki Data publikacji : 2018-03-26 21:03 Osoba udostępniająca na stronie : pgkimoborniki Data ostatniej modyfikacji : 2019-05-07 09:30 Osoba modyfikująca : pgkimoborniki