PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach

Struktura organizacyjna Spółki

 

Strukturę organizacyjną Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach Sp. z o.o. określa Regulamin Organizacyjny. Aktualny schemat organizacyjny został wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 2/2015  Zarządu z dnia 07.01.2015 r.

Komórki i jednostki organizacyjne Spółki uszeregowane są w piony i biura organizacyjne i podlegają Zarządowi Spółki. Są one powoływane przez Zarząd Spółki.

 

 

Podmiot udostępniający informacje: PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach Data stworzenia : 2018-03-19 18:58 Autor : pgkimoborniki Data publikacji : 2018-03-19 18:58 Osoba udostępniająca na stronie : pgkimoborniki Data ostatniej modyfikacji : 2023-11-16 13:45 Osoba modyfikująca : Agnieszka Filipowicz